2 Bình luận
  • huongha
    Chúng ta có thể chiên thắng bản thân mình cũng là 1 chiến thắng, không nhất thiết đạt giải cao nhất trong cuộc thì mới là chiến thắng.
Website liên kết