19 Bình luận
 • TKM
  Trương Phi càng già càng cay, trận Hán Trung đánh tan nát Trương Cáp. Chả bù cho Lưu, Quan càng già càng láo.
 • hieu_3x
  Xưa thầy giáo em nói: tinh hoa văn hóa, quân sự, triết học cổ Trung Quốc nằm gần hết ở 3 bộ tiểu thuyết là Tây Du Ký, hồng lâu mộng và Tam Quốc diễn nghĩa.
 • Ice
  Bộ này là bộ in khổ A5 khung ngang ngày xưa, cùng kiểu bộ Tây Du Ký. Hồi bé không biết mà giữ, chỉ còn giữ được bộ Tây Du Ký cũ còn cả thơ lục bát.
 • motbit
  Thật cao minh

  Đêm hôm ấy, tiên chủ tự nhiên thấy rùng mình nóng ruột, trằn trọc không ngủ được, mới ra sân ngẩng mặt lên trời xem thiên văn, thì thấy mé tây bắc có một ngôi sao to bằng cái đấu sa xuống đất. Tiên chủ nghi lắm, sai người đi ngay đến triệu Khổng Minh để hỏi. Khổng Minh tâu rằng:
  - Điềm này tất là mất một đại tướng, trong ba ngày thì biết tin.
 • NAD
  Vũ, Phi toàn lũ thất phu, Tử Long toàn diện nhất!

  http://tinyurl.com/y8voeb2y

  Trong ngũ hổ tướng Vũ đứng đầu nhưng là tội đồ số 1 của Thục. Tội lớn nhất là làm mất Kinh Châu...
  • quangcof
   @nad Trong khi kỷ luật là sức mạnh của quân đội thì các ông cái tôi to vcd. Chặt người như rạ thì k sao, đến lúc mất đầu thì làm ma hú hét khắp vùng.
  • iku_iku
   @nad Nói Vũ thất phu thì đúng, chứ Phi là loại có đầu óc , văn hay mẹo giỏi hơn Vũ 1 bậc. Tử Long nói võ giỏi thì ok, còn chưa thấy trận nào nhắc đến tài thao lược, cầm binh cả, toàn làm cave theo hầu hết Bị đến Lượng. 1 nhân vật nữa của nhà Thục là thực sự toàn tài, nhưng lại bị dìm bẹt dí, đó là Ngụy Diên.
  • atom1
   @nad Tử Long là tướng hộ vệ có cầm quân đánh trận mấy đâu. Phi trong lịch sử thì không phải thất phu như trong TQDN đâu: Phi nhà giàu, học văn võ bài bản, vẽ tranh đẹp (hình tượng Trương Phi trong Hoả Phụng Liêu Nguyên khá sát với lịch sử).
 • Viva76
  Quan Công, Trương Phi, Lưu Bị hợp sức không ăn đc Lã Bố
 • danglm
  Web có vào được đâu
 • bills4
  Ra trận để cảm xúc lấn án là tất bại, làm cái méo gì cũng thế để cảm xúc xen vào sml liền
 • crabitbk
  Khương Duy văn võ song toàn lại hiếu nghĩa. Xứng danh idol
  • quangnd1234
   @crabitbk chờ mãi cũng có người còn nhớ.Nhưng Duy nổi bật về hậu rồi. Cờ tàn rồi xuất hiện. Lúc giao tranh ác liệt thì quân sư là quan trọng nhất. Có mấy ai đánh lẻ đâu.
 • kienech
  recommend các bác Hỏa Phụng Liệu Nguyên, truyện tranh về thời 3 Quốc rất thú
Website liên kết