12 Bình luận
  • tsonega
    Vote ban vì tội "treo đầu dê bán thịt chó" . Hình đại diện khác với hình thực tế trong tin
Website liên kết