1 Bình luận
  • kspm
    Ăn uống ở Tokyo quả thực rất thú vị, bài báo này (tiếng Anh) khái quát một chút nhưng cũng đủ để có chút ấn tượng các bác ạ https://www.japan-guide.com/e/e3075.html
Website liên kết