2 Bình luận
  • marypham
    [quote] Hóa ra là giảm lương. Tình trạng chung của nhiều ngành nghề mùa COVID, chảng riêng gì quản lý cấp trung, công nhân viên còn nghỉ đầy ra kia cờ.
Website liên kết