5 Bình luận
  • tv_empires
    Chắc là giống, nếu không thì nguồn lây bệnh trong nước từ đâu mà ra
  • TrungXibia
    Ông HCM ông đi tour xuyên Việt từ Bắc vô Nam xog ông âm tính 2 lần, dương lần cuối thì xác định ông đi nhiều nơi lắm zồi zồi
Website liên kết