132 Bình luận
  • GialanG
    @west Bạn mới vào linkhay nên chưa biết rồi. Token đọc tiếng Việt là tô cần, tức là Tân cồ đấy
Website liên kết