1 Bình luận
  • Ice
    Tức là Nga phát triển dựa trên một phương pháp mới - phương pháp của Nga, chưa biết là phương pháp gì, nhưng phương pháp này đã được chứng minh từ 6 năm qua, trên vài ngàn samples. Phương pháp này khác các phương pháp truyền thống, nhưng tóm lại là chưa biết là phương pháp gì. Con gái tổng thống và rất nhiều nước đã sẵn sàng dùng thử là bằng chứng lớn nhất. Vẫn chưa hiểu..
Website liên kết