9 Bình luận
  • huongha
    "Đồng cỏ bên kia không xanh bằng bên đây" nên chắc covid trở lại cũng muốn quay lại.
  • katele
    theo tôi thì nên đặt công việc lên hàng đầu. Nếu cảm thấy làm việc với nhau vẫn hiệu quả và bạn đó còn đóng góp được cho công ty thì quay lại càng tốt chứ sao. Trong công việc đôi khi nên bỏ bớt cảm xúc cá nhân qua một bên
  • quaiquy
    Nếu họ vẫn làm tốt thì cứ ký lại hợp đồng.
Website liên kết