1 Bình luận
  • TanNg
    Ý quan trọng nhất Bill Gates nói thì không dịch thế nên đọc bài rất cụt, nhưng vì nó nhạy cảm nên mình cũng hăm có dịch ra
Website liên kết