10 Bình luận
  • TanNg
    Luật làm cho lởm rồi đi bắt cho dễ
  • tsonega
    Xong thì mấy ông chịu trách nhiệm cấp phép và giám sát xây dựng vẫn chả bị làm sao. Lẽ ra phải đuổi thẳng cổ mấy ông này chứ nhỉ. Người ta ở gần một năm rồi mấy ông mới "phát hiện" để rồi giờ thu của người ta.
Website liên kết