2 Bình luận
  • hiall
    Người Việt mà đọc cũng không hiểu nổi: "Trong ít nhất hai tuần" là thế nào? Em dập trong 3 tuần được ko?

    [quote]Theo Thủ tướng, nguy cơ lây nhiễm cộng đồng rất cao, đòi hỏi quyết tâm cao hơn nữa, sự đoàn kết, trách nhiệm hơn nữa của hệ thống chính trị với biện pháp mạnh mẽ, kiên quyết hơn, nhất là trong ít nhất hai tuần tới, đặc biệt là những địa bàn trọng điểm.
  • Don
    Giá lợn nay mấy rồi nhỉ
Website liên kết