1 Bình luận
  • SamSam
    Mỗi chữ 5 lít
    Bao nhiêu người bị phạt rồi mà không chừa, mùa covid thì nhạy cảm. Đến việc vừa trích nguồn từ báo lên Linkhay xong, thì báo chỉnh lại nội dung, tốt nhất là thôi.
Website liên kết