2 Bình luận
  • dinhquan0803
    tuổi gì so với Vinfast. Fadil có trang bị an toàn hơn, lại được sản xuất trong nước, hỗ trợ bản địa tốt hơn chứ
  • webdamcuoi
    giảm sâu dân cũng không đủ tiền mua, người chạy xe công nghệ vay tiền ngân hàng mua giờ không chạy đủ trả nợ ngân hàng siết xe đầy cả ra kìa
Website liên kết