10 Bình luận
 • TanNg
  Cho họ tiếp cận max đi, giờ này quan trọng là nguồn lực được khơi thông, lúc đó cả xã hội được lợi theo.
 • TrungXibia
  Lúc lên máy bay thấy cô tiếp viên hướng dẫn mặc áo phao là Hãy mặc cho mình trước rồi mới đến người khác. Trên cao còn vậy thì huống gì dưới này.
 • Rantanplan
  Đặt tựa đề không ổn lắm nhỉ. Không thân hữu không phải là vấn đề.

  Mà nếu doanh nghiệp tư nhân có năng lực mà cơ hội tiếp cận không bằng doanh nghiệp kém hơn,... đại loại thế,

  chứ chỉ nhìn vào khiếm khuyết nhiều, sẽ không nhìn ra phát triển.
 • amepropre
  chung chi thì nói chung chi chứ thân hữu gì
 • BlackParma
  VN mỗi đảng làm gì có khái niệm tả hữu ở đây .
 • erika
  nói chi có chuẩn thôi
 • Martine
  Bên ngoài bên dưới ko rõ, cứ làm thử gì đó đi rồi hiểu cái cảnh.
Website liên kết