1 Bình luận
  • captain_vn
    Biến của chung thành của riêng. Cả nghìn vụ rồi. Chứ không sao các đầy tớ có biệt thự, xe sang và cho con học nước ngoài!
Website liên kết