1 Bình luận
  • Golem
    Ô tô bay như trong phim, mảnh kính như mưa rào - con người thật quá nhỏ bé
Website liên kết