2 Bình luận
  • kspm
    Em thích tượng đài nhé, nhưng không phải cái tượng mà là cái quảng trường / sân chơi xung quanh nó. Mùa đông mùa hè đều có thể ra chơi được, người lớn trẻ nhỏ đều có trò, vote có nhiều hơn nữa.
  • panasonic01
    Trăm cái tượng cái nào cũng hao hao giống nhau, cái nào xũng phải có nhân vật ngửa cổ, giơ tay lên trời
Website liên kết