1 Bình luận
  • kspm
    Nhưng mà hoãn thì cũng kéo dài thêm nỗi lo lắng căng thẳng của thí sinh, khá mệt.
Website liên kết