1 Bình luận
  • vn_forest
    Người miền bắc nói giỏi, người miền nam thực hành giỏi

    Có tính cái món kia không chủ thớt?
    Được kế thừa ưu điểm của hai miền nên người Miền Trung nói giỏi và làm cũng giỏi!
Website liên kết