3 Bình luận
  • TanNg
    Kết quả sẽ là "không chắc chắn" và sẽ có rất nhiều khả năng bỏ ngỏ đấy.
  • TuyPhong
    Sạch rồi mới đi điều tra, và chỉ có 2 ông, ????????????
  • hieu_3x
    Giờ ông WHO này nói giờ ít người nghe, tưởng nhóm điều tra hoành tráng lắm hóa ra có 2 người.
Website liên kết