11 Bình luận
  • SamSam
    Cái vế sau: "Không ai khó bà đời" hay được các bạn đa cấp dùng để xử lý từ chối.
    - "Nếu bạn sinh ra trong 1 gia đình nghèo, thì xin chúc mừng bạn. Còn nếu ông bà của bạn cũng nghèo thì tôi xin chúc mừng bạn lần nữa vì bạn phải biết không ai khó ba đời"
Website liên kết