8 Bình luận
  • soskhanh
    Nhưng mà bạn ơi, chúng ta lấy đâu ra máy PCR mà test bây giờ? Người ta không cho "mượn" nữa rồi...
Website liên kết