9 Bình luận
 • Duy_Truong
  Người ta nêu cao tinh thần quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, cụ thể là bảo đảm ngân sách để chi trả lương, đảm bảo an sinh xã hội. Đấy là một việc tốt, đúng chức trách, có ích cho xã hội và đất nước, nhất là trong tình hình dịch bệnh căng thẳng.
  Ông thớt lại post tít phụ có vẻ cạnh khoé gì đấy? Có thích bị chửi nát mặt ra không! 😢♿️
  • dokiet2003
   @duy_truong cái cơ bản là chi tiêu công toàn vượt thu bác ơi
  • phong69
   @duy_truong kinh tế giảm mà đảm bảo thu đủ thì là đẩy khó cho dân rồi.
  • langtudien
   @phong69
   rong bối cảnh này, ngành hải quan đã nêu cao tinh thần hỗ trợ khơi thông hoạt động xuất, nhập khẩu và quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách được giao.

   Đọc bài đã các bác, đây là ngành Hải quan, và việc hỗ trợ khơi thông hoạt động xuất nhập khẩu để hoàn thành chỉ tiêu thu thì có gì mà phải ý kiến. T* c** thằng thớt âm mưu bẻ lái, dẫn dắt dư luận
 • thangnc
  ô thế không cho em nợ à
 • linhanh01
  cửa khẩu mãi không thông quan em không nhập được hàng làm ảnh hưởng tới muôn nơi, chỉ đợi để đưa vào sx
Website liên kết