1 Bình luận
  • soskhanh
    Xem Tiktok với Douyin nhìn bọn Tàu nó làm clip về quân đội, cảnh sát, hay công viên chức nhà nước nó mà ham. Trong khi ở Tiktok mấy ông Việt Nam mặc quân phục thì làm ba trò lăng nhăng, có khi còn dạng khoe mẽ, nhảm nhí.
Website liên kết