1 Bình luận
  • kspm
    bi quan mà nói, theo mấy cái thông kê thì các loại test kit này chính xác 60-80% thôi, nên nói chung có thể yên tâm một chút nhưng vẫn phải chú ý dài dài
Website liên kết