16 Bình luận
  • huuchien86
    Mấy ông hút thuốc đến con Covid nó còn ghét. Một người không hút thuốc cho hay.
Website liên kết