12 Bình luận
  • gwens83
    Lẽ ra ko nên xài và chết hẳn thì có phải ko bị mốc phổi không? -- Anti-Trump said.
Website liên kết