1 Bình luận
  • Scouter
    Để nghiên cứu vaccine, người ta thường nhắm vào những đoạn gien ít có khả năng bị đột biến của virus để làm, vậy mới chống đc sự biến chủng của nó
Website liên kết