2 Bình luận
  • TanNg
    Sao sao ấy
  • quaiquy
    Cũng có lý, ngành dược bây giờ các hãng được quảng cáo thẳng vào người tiêu dùng. Người tiêu dùng sẽ ra các hiệu thuốc mua các sản phẩm được quảng cáo.
Website liên kết