1 Bình luận
  • quaiquy
    Ko cần đọc bài, nói luôn. Ngon thì ủng hộ vật chất như tiền, thức ăn cho động vật đi; ko thì hàng tháng mua vé vào xem. Đó là cách ủng hộ đó. Toàn dân ngồi 1 chỗ lên tiếng phản đối.
    Năm ngoái có việc nên mình vào TCV và bảo tàng lịch sử ở đó. Với số lượng thú như vậy, lượng thức ăn rất lớn. Giá vé không nhầm thì chưa đến 50k, chi phí như vậy không đủ để duy trì.
Website liên kết