1 Bình luận
  • TanNg
    Hôm qua đọc bài thấy hệ nói thống y tế của TP HCM phòng vệ rất tốt nên không có nguy cơ mấy từ các bệnh nhân này.
Website liên kết