2 Bình luận
  • Firefly
    IMF dự báo GDP toàn cầu âm khoảng 6.0%
    GDP QII của Hoa Kỳ đang được dự báo âm 35%
    GDP QII khối Châu Âu dự báo âm hơn 12%. Đức âm khoảng 8%. Ý, Pháp âm 15%, Tây Ban Nha âm 16.5%

    Hình ảnh dự báo từ Bloomberg: https://ltus.me/YHU
Website liên kết