7 Bình luận
 • vcd2403
  Phức tạp quá, đơn giản hơn nó thế này: 2 bên gồm ta (quân là tế bào, tướng là hệ miễn dịch, đồng minh là bác sỹ) với địch, địch nó sẽ:

  Xâm nhập, cải trang, khống chế đối thủ, đồng hoá, thằng nào phản kháng giết ko tha.
  sau đó là chính sách nam giết nữ hiếp, tiếp tục sinh sản, mục đích làm tăng sl địch!

  Khi sl đủ lớn, nó sẽ công thành chiếm đất. Lúc này sẽ có cả thù trong lẫn giặc ngoài.

  Đến lúc này tướng của ta mới phát hiện địch. Tướng mạnh, cầm cự thoi thóp. Tướng yếu, lên đường!

  Đồng kinh cũng rất quan trọng, mà hên xui -.-
 • vcd2403
  Phức tạp quá, đơn giản hơn nó thế này: 2 bên gồm ta (quân là tế bào, tướng là hệ miễn dịch, đồng minh là bác sỹ) với địch, địch nó sẽ:

  Xâm nhập, cải trang, khống chế đối thủ, đồng hoá, thằng nào phản kháng giết ko tha.
  sau đó là chính sách nam giết nữ hiếp, tiếp tục sinh sản, mục đích làm tăng sl địch!

  Khi sl đủ lớn, nó sẽ công thành chiếm đất. Lúc này sẽ có cả thù trong lẫn giặc ngoài.

  Đến lúc này tướng của ta mới phát hiện địch. Tướng mạnh, cầm cự thoi thóp. Tướng yếu, lên đường!

  Đồng kinh cũng rất quan trọng, mà hên xui -.-
 • signoreV
  Sao giống Nhân tạo vậy nhỉ.
 • vadaihiep
  Không có não mà sao con virus nó thông minh vậy
 • tammttg
  Có 1 câu nói của Einstein:
  “Mankind invented the atomic bomb, but no mouse would ever construct a mousetrap.”
  Đúng là chỉ có loài người mới tự giết nhau thôi
Website liên kết