2 Bình luận
  • dokiet2003
    Hình như đầu h chiều nay có mấy rung lắc thì phải
  • locnluc
    Thủ đô không còn an toàn nữa rồi! Quá nhiều thứ "rác rưởi"!
    Dời đô thôi!
    Nếu điều đó xảy ra, các bác sẽ chọn địa điểm nào?
Website liên kết