1 Bình luận
  • tapchinhathep
    Bất cứ công trình nào cũng cần có một nền móng thật tốt. Đây là bộ phận quan trọng của công trình nhà khung thép. Trong thực tế, phần nền móng chiếm 30%, có khi tới 40% giá thành xây dựng công trình. Trong xây dựng hiện nay các công trình hiện đại thiết kế kết cấu móng nhà khung thép càng trở nên quan trọng, những sai xót trong công tác thiết kế nền móng sẽ gây thiệt hại lớn về tiền của thậm chí cả tính mạng con người.
Website liên kết