11 Bình luận
  • gcdgcd
    @somong1 Ở 1 hướng ngược lại: có tuổi rồi, bệnh cái ngẩng luôn nên sợ đeo chứ quân tử mẹ j. Nâng bi thì cũng vừa phải thôi chứ.
Website liên kết