19 Bình luận
  • ntvim88
    Ngửi mùi thấy Đông Lào khó dung tha quân xâm lược nên cuốn gói về luôn, sau khi tuyên bố "Đã dạy cho Việt Nam 1 bài học"
Website liên kết