42 Bình luận
  • tuanna0703
    @applegriin Nhãn này là lai rồi không phải nhãn lồng HY đâu. Hạt to, ăn bao nhạt. Nhãn lồng bé hơn nhưng cùi dày, ăn ngọt,mát
Website liên kết