22 Bình luận
  • quaiquy
    Nhìn chữ, mạnh dạn đoán photoshop. Và thằng photoshop rất mất dạy và ngu dốt.
Website liên kết