7 Bình luận
 • tuannguyenvt
  Lên tv mà lấy hổ trợ. Dậy còn đi cày.
 • signoreV
  Nay hình như kỉ niệm 90 năm ngành tuyên giáo đó
 • Fej
  Gói cứu trợ trước rút lui trong êm thấm
 • somong1
  Sau khi hỗ trợ xong 62.000 tỷ, ti vi tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp 5 tỷ đô ( 120.000 tỷ), nếu đợt hỗ trợ này có hiệu quả thì ti vi cam kết hỗ trợ thêm 1 triệu tỷ nữa.
 • oangcho
  Nghe bọn tiểu thương nó kêu tiền luật năm nay cao hơn năm ngoái
 • sfrsan
  nên tập trung hỗ trợ sản xuất, đó là điều cần thiết, tuy nhiên cách hỗ trợ thế nào mới là hợp lý. bơm tiền kích cầu, hỗ trợ vốn, lãi suất.
  tình hình là chỗ vợ đang làm đang đi vào nề nếp ngon lành rồi, jo thế này thì chán hẳn. đói rồi.
  thả lỏng quản lý qá,jo để thế này thì mệt rồi.
Website liên kết