4 Bình luận
  • ngokhanh
    Rút giấy phép và TQ dọn đi hết rồi sao vẫn gọi là LSQ QT, là trụ sở cũ của LSQ TQ thôi.
  • gcdgcd
    Giống cho thuê nhà phố, chủ báo tao lấy lại nhà, mày có 72h để dọn đi. Chơi ác dọn đi còn khóa cửa ko đưa chìa thì nó phá khóa
  • huyhoiham
    Tq gặp mỹ là đúng bài rồi, thằng khôn lỏi trong xóm gặp thằng trùm cơ hội chưa kể nó có sở thích chọc ngoáy người khác
Website liên kết