16 Bình luận
  • Firefly
    @tuanna0703 Bí thư A còn ngang nhiên bú thâm dzú vợ bí thư B nữa cơ
  • taoaman
    @nova Để trả thù thì bí thư này lại ngủ với mẹ của bí thư kia theo câu dân gian vẫn hay chửi đmm, oan oan tương báo
  • Nova
    Bí thư ngủ với con dâu bí thư là có thật?
Website liên kết