21 Bình luận
  • atcm
    @iaoai sao lại sai địa điểm, em này đi biểu diễn tại pool party, không mang đồ tắm thì mang đồ gì.
    Chẳng qua thằng chụp ảnh đăng lên cố tình không nói rõ để câu view thôi.
    Không thích cặp đôi này, nhưng việc lần này thì phải nói cho đúng.
Website liên kết