38 Bình luận
  • TKM
    Trước em cũng được bạn nấu cho ăn kiểu này, vẫn ngon như thường. Chỉ có điều hắn phải xách gạo từ đâu về ấy, vì gạo Việt mình không nấu được như này đâu.
Website liên kết