15 Bình luận
  • quangcof
    Nói lại bảo victim blaming, nhưng con j cũng thế, nhất là con gái phải chọn chỗ mà uống, chọn bạn mà chơi. XH toàn chó đớp chó, k coi mình ra cái gì thì đừng bắt ai phải tôn trọng mình. Giai thì nhìn Lan - Điệp đấy, gái thì đây, thế thôi. Cho đứa khôn/ngoan nó có tí giá trị.
  • atcm
Website liên kết