7 Bình luận
 • bazota
  Đừng nghe cave kể chuyện, đừng nghe nghiện trình bày
 • chungtq
  Lãnh sự quán thôi, chưa có gì căng, ở Mỹ hình như có 5 Lãnh sự quán mà. Chừng nào nó bắt đóng cái ĐSQ thì mới có chuyện thật sự.
  • hiephoa
   @chungtq leo thang kiểu này chắc cũng sớm muộn
  • chungtq
   @hiephoa đóng cửa Lãnh sự quán của nhau cũng là 1 chiêu bài chính trị nữa, đóng 1 cái này mà vẫn để yên 4 cái kia thì vẫn không vấn đề gì lớn, nó chưa nói lên được điều gì.Thêm nữa là Lãnh sự này nằm ở Texas là bang Cộng Hòa xưa nay, đóng cửa giờ này cũng là cách để ổn định cử tri Cộng Hòa trước bầu cử. Sau bầu cử thì mới rõ tình hình có biến chuyển gì không.
  • hiephoa
   @chungtq vấn đề không lớn nhưng nó sẽ là cái cớ để dẫn đến những cái khác lớn hơn
  • chungtq
   @hiephoa sau bầu cử mới biết được
  • hiephoa
   @chungtq ý là Tập và Trump buff bẩn cho nhau à? thuyết âm mưu này cũng có lý
Website liên kết