3 Bình luận
  • javalamp
    Haizzz, nghiệt chủng...
  • traitrambom
    Loại này thì bắt làm j? Bắn hay tiêm thuốc cũng ko đáng. Loại này phải cho tùng xẻo như thời thiên cổ.
  • captain_vn
    Mười con ko nuôi được 1 mẹ là đây chứ đâu. Có con mới biết tấm lòng cha mẹ. Tất cả những gì tốt đẹp nhất cha mẹ dành cho con. Còn sau thì ...chưa biết.
Website liên kết