16 Bình luận
 • taolacck
  Có bắt buộc tất cả xe đang đi phải đổi đâu mà các bác cứ bảo là vẽ việc nhỉ. Ng mới mua xe thì cũng vẫn là 2 biển chứ có phải là thành 4,5,6,7 cái biển đâu. Tiền làm biển cũng vẫn thế, phôi biển theo kích cỡ cũng đã có sẵn rồi. Không có hại mà có chút ít tiện ích thì làm cũng được chứ có vấn đề gì đâu.
 • kekin
  không thấy nói lý do vì sao có thay đổi này nhỉ?
 • hiall
  Lý do là hết việc để làm. Đua nhau đi học CA, giờ phải bố trí CV. Mấy việc khó ko làm đc thì bày việc dễ mà làm.
 • taolacck
  Có bắt buộc tất cả xe đang đi phải đổi đâu mà các bác cứ bảo là vẽ việc nhỉ. Ng mới mua xe thì cũng vẫn là 2 biển chứ có phải là thành 4,5,6,7 cái biển đâu. Tiền làm biển cũng vẫn thế, phôi biển theo kích cỡ cũng đã có sẵn rồi. Không có hại mà có chút ít tiện ích thì làm cũng được chứ có vấn đề gì đâu.
 • hxnb
  Mấy vụ này đổi đâu được nhiêu tiền mà các bác chửi ghê vậy
Website liên kết