5 Bình luận
  • henryford
    Cái gì cũng đến tay TT
  • telehome
    Vậy là đủ hiểu qua năm 2021 chưa bàn giao xong mặt bằng.
  • K2T2
    Yêu cầu thôi còn thực hiện thì lại còn lâu. Em ở LT đây mà hay lê la với mấy anh nhà thầu dự án tái định cư thấy mấy anh nói còn chưa xác định thời gian ????
Website liên kết